Novinky

Na FEL ČVUT proběhla veřejná debata o klimatické změně za účasti expertů i středoškolských studentů

Co znamená změna klimatu nebo jaký vliv má energetika na život studentů, o tom debatovali studenti a odborníci na Energetické konferenci 7. června na Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Konferenci lze zpětně zhlédnout jako sérii podcastů.

„Základní fakta o klimatické změně, energetická bezpečnost či chování spotřebitelů pod jejím vlivem. Budoucnost české energetiky, emisní povolenky či technologie, které budou schopné zachycovat CO2 v následujících letech a desetiletích. To je jen část témat, kterými se zabývala naše konference. Klimatická změna byla na FEL ČVUT probírána z hlediska klimatologie, vodohospodářství, energetiky, ekonomiky či elektrotechniky a k této diskusi přispěli jak špičkoví odborníci ve svých oborech, tak studenti včetně středoškolských,“ uvedla Ing. Adéla Holasová ze společnosti Energetická gramotnost, která konferenci zastřešovala.

Studenti z Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí vystoupili se svými příspěvky na téma Zadržování vody v zemi a studentky z Cyrilometodějského gymnázia Prostějov prezentovaly svá zjištění o problematice městských tepelných ostrovů.

Konference byla zakončena moderovanou plenární debatou. Během celého dne konferenci doprovázel a moderoval Tomáš Studeník, inovátor a městský hacker, který vede kreativní a inovační workshopy a pořádá inovační maratony CEE Hacks. Program konference a seznam řečníků najdete prostřednictvím odkazu Konference | Energetická Gramotnost (energeticka-gramotnost.cz). Konferenci lze zpětně zhlédnout či poslechnout i jako sérii podcastů na jednotlivá témata prostřednictvím podcastových aplikací.

Galerie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk