Novinky

Robotik z FEL ČVUT získal významnou francouzskou vědeckou cenu

Ing. Tomáš Báča, Ph.D. ze skupiny Multirobotických systémů převzal na konci června významné vědecké ocenění od Velvyslanectví Francie v České republice. Jednalo se o jednu z cen udělovaných za rok 2022. Slavnostní předání proběhlo v Hudebním sále Buquoyského paláce. Akci kromě jiných osobně předsedali tři nositelé Nobelovy ceny. Cenu Josepha Fouriera tak Tomáš Báča přebíral z rukou Jeana Tirolea, nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Mezinárodní vědecká obec ocenila Báčův přínos na poli kooperativního řízení skupiny autonomních dronů.

Soutěže se celkem zúčastnilo 50 uchazečů mladších 33 let, které nominovala vysoká škola nebo Akademie věd na základě kvality jejich výzkumné práce v rámci doktorského studia. O výsledcích rozhodovalo šest komisí složených z 37 českých a francouzských profesorů a vědců.

„V mé oblasti se nakonec utkalo jedenáct velmi kvalitních kandidátů. To, že jsem si odnesl druhé místo je pro mne obrovskou satisfakcí, potvrzením, že moje práce má a bude mít smysl,“ doplňuje sám Tomáš Báča. O tom je ostatně přesvědčeno i samotné francouzské velvyslanectví, které výhercům první a druhé ceny navíc nabízí stipendium umožňující strávit měsíční výzkumný pobyt v jedné z francouzských laboratoří dle vlastního výběru.

Oceněná vědecká práce Tomáše Báči Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů sestávala ze tří výzkumných pilířů. Hlavním byl výzkum a vývoj systému pro řízení dronů za účelem experimentálních ověřování základního výzkumu v oblasti multi-robotických systémů. Součástí práce bylo navržení modulárního systému pro řízení, stavovou estimaci, plánování, sledování trajektorií a management letu. Tento systém je volně dostupný jako „free software“ a „open source“ pro komunitu robotiků, která jej hojně využívá. Systém je využíván také pro výuku. Už podvakrát hostoval na letní škole IEEE MRS Summer School. Ta u nás proběhne už potřetí a i s letošní výukou systém využijí už přes čtyři stovky studentů.

Dalším pilířem oceněné práce byl výzkum v oblasti distribuovaného měření pomocí autonomních dronů. „V rámci tématu jsem se zabýval automatickým sběrem objektů ze země za pomoci skupiny dronů, automatickým stavěním zdi z cihel skupinou dronů a automatickým přistáním dronu na jedoucím automobilu. Všechny tyto úkoly byly prezentovány na robotických soutěžích, kde jsme získali mnoho ocenění mezi prestižními týmy z celého světa,“ vysvětluje Tomáš Báča.

Třetím a posledním pilířem jeho práce byl výzkum metod lokalizace a mapování zdrojů ionizujícího záření. Úspěchy Tomáše Báči ilustruje kupříkladu i fakt, že je autorem zařízení pro radiační mapování na satelitu VZLUSAT-1, které pracuje na principu pixelového detektoru Timepix.

Tematikou dronů se Báča zabývá už od svých gymnaziálních let, tedy od samotných prvopočátků oboru. Patří mezi zakládající členy Multi-Robot Systems/skupiny Multirobotických systémů na FEL ČVUT, jež se dronům věnuje již od roku 2014. Skupina nyní čítá 35 pracovníků z řad výzkumníků, doktorandů a studentů. „Zdá se, že budoucnost dronů bude velice zajímavá. Jejich schopnosti a možnosti jejich využití se každým rokem posouvají neuvěřitelně kupředu a obrovský potenciál vidím v jejich nasazení při záchranářských misích jak venku, tak i uvnitř budov a v podzemí,“ uzavírá Tomáš Báča.

Jeho dizertační práci „Cooperative Sensing by a Group of Unmanned Aerial Vehicles“ můžete prostudovat i celou.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk