Novinky

Volby do AS FEL

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 9. 3. (od 8:00) až 10. 3.2022 (do 15:00), podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči.

Akademický senát FEL ČVUT vyhlásil volby do AS FEL. Termín pro odevzdání vytištěných kandidátek je pondělí 28. 2. 2022 do 12:00 na sekretariátu děkana FEL.

Kandidátky je nutné do výše uvedeného data také odeslat elektronicky ve formátu pdf na adresu volby@fel.cvut.cz a současně na sekretariát děkana FEL sekretariat@fel.cvut.cz,

předmět zprávy „Kandidátka do AS FEL“.

Volby proběhnou elektronickou formou ve dnech 9. 3. (od 8:00) až 10. 3.2022 (do 15:00), podrobnější instrukce o volbě obdrží na fakultní e-mail oprávnění voliči. Volby se řídí Volebním řádem AS FEL ČVUT v Praze (https://fel.cvut.cz/cz/rozvoj/AS-vol-rad.pdf). Je voleno deset studentských senátorů (5 do konce roku 2022, 5 do konce roku 2023) a třináct akademických pracovníků (do konce roku 2024).

Otázky na kandidáty je možné klást na na TEAMS v týmu „Kandidáti do AS FEL“. (Návod)

Přihlášení kandidáti/kandidátky do AS FEL

Akademičtí pracovníci:

Studenti:

Formální náležitosti kandidátek do AS FEL:

Nutné součásti kandidátek:

  1. Jméno kandidáta.
  2. Vztah k fakultě (student/zaměstnanec).
  3. Fakultní emailová adresa.
  4. Explicitní souhlas s kandidaturou do AS FEL (ve znění „Se svou kandidaturou do AS FEL souhlasím.“), vlastnoruční podpis a datum podání na vytištěné verzi.

Doporučené formální záležitosti kandidátek:

  1. Formát A5 naležato, v levém horním rohu barevná fotografie kandidáta cca 5 x 7 cm orientovaná na výšku, v pravé části jméno kandidáta s uvedením programu a ročníku studia nebo pracoviště.
  2. Další text by měl obsahovat stručný popis kandidáta a heslovitě charakteristiku jeho volebního programu. Další podrobnější informace o kandidátovi je možné prezentovat ve formě webových stránek. Odkaz je pak vhodné uvést na kandidátce.
  3. Ve spodní části kandidátky datum podání a vyjádření souhlasu s kandidaturou.

V případě formálních nedostatků na kandidátce bude na základně pokynů volební komise možné jejich odstranění.

Členové volební komise pro volby do AS FEL 2022: Božena Mannová, Jakub Svatoš, Petr Ryšavý a Jiří Cejp.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk