Novinky

2D materiály pro elektroniku a fotovoltaiku

Dvourozměrné (2D) materiály, které se skládají z jedné či několika málo vrstev atomů, mají jedinečné elektrické, optické a mechanické vlastnosti, které je předurčují k aplikacím jako jsou lasery, fotovoltaika, senzory či pevné lubrikanty. Pokud spojíme dvě vrstvy 2D materiálu s přesně definovaným uhlem natočení, můžeme radikálně změnit radikálně změnit jejich vlastnosti, což vede k exotickým vlastnostem jako je supravodivost při vysokých teplotách, nelineární optika, což je slibné pro lasery a přenos dat, nebo eliminaci tření. Studium těchto vlastností zahrnuje zcela nová oblast výzkumu zvaná twistronika.

Dvourozměrné (2D) materiály, které se skládají z jedné či několika málo vrstev atomů, mají jedinečné elektrické, optické a mechanické vlastnosti, které je předurčují k aplikacím jako jsou lasery, fotovoltaika, senzory či pevné lubrikanty. Pokud spojíme dvě vrstvy 2D materiálu s přesně definovaným uhlem natočení, můžeme radikálně změnit radikálně změnit jejich vlastnosti, což vede k exotickým vlastnostem jako je supravodivost při vysokých teplotách, nelineární optika, což je slibné pro lasery a přenos dat, nebo eliminaci tření. Studium těchto vlastností zahrnuje zcela nová oblast výzkumu zvaná twistronika.

Dosud byla tato oblast omezena dvěma faktory. 2D materiály byly velmi malé, v řádech mikrometrů, a jejich natočení navíc nebylo snadné kontrolovat. Mengzhao Liao ze Skupiny pokročilých materiálů spolu s mezinárodním týmem vyvinul metodu, která umožňuje připravit přesně natočené 2D materiály s plochou až jeden centimetr čtvereční. Takovou velikost je již atraktivní pro průmyslové aplikace. Metoda přenosu byla ukázána na MoS2, je však aplikovatelná i na jiné typy 2D materiálů. Článek vyšel v časopise Nature Communications a byl podpořen projektem Centrum Aplikované Fotovoltaiky (CAP).

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk