Novinky

Nejlepší IT diplomovou prací je návrh algoritmu pro autonomního robota záchranáře od Jana Bayera

Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.

Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.

Vítězný projekt Jana Bayera z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vybrala odborná porota takřka jednomyslně. Diplomová práce řeší zásadní problém, kterým je průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Bayerem navržený program, který robota řídí, dokáže díky získaným informacím sám navrhnout cestu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat a určit průchodnost terénem. To může pomoci záchranářům v rozhodování, zda je oblast bezpečná pro vstup.

Systém byl vyvíjen pro šestinohý kráčející robot, který byl nasazen v různých scénářích ve vnitřním i venkovním prostředí. Zároveň se podařilo navržené řešení nasadit v rámci americké elitní soutěže DARPA Subterranean Challenge na kolovém i pásovém robotu s různou senzorickou výbavou, který slouží k testování řešení laboratoří NASA GPL, MIT nebo CMU. Řešení nyní bude nasazeno například ve scénáři průzkumu městského podzemí v rámci simulované záchranné mise.

Diplomovou práci student napsal a úspěšně obhájil v rámci magisterského studia programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT v Praze. Absolutoriem však pro Bayera výzkumná práce rozhodně nekončí. Oblasti robotiky se dál věnuje jako doktorand na katedře počítačů, kde v laboratoři výpočetní robotiky Centra umělé inteligence pracuje po boku svého vedoucího prof. Jana Faigla.

Soutěž IT SPY se v letošním roce konala již po desáté. Účastnilo se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu. Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.  

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk