Novinky

Doc. Daniel Sýkora z Fakulty elektrotechnické získal Cenu Neuron

Dne 24. května byly v pražském Divadle Archa předány Ceny Neuron pro mladé vědce. Mezi oceněnými byl také doc. Daniel Sýkora z katedry počítačové grafiky a interakce Fakulty elektrotechnické. Vůbec poprvé v historii je toto ocenění uděleno v oblasti computer science – doc. Sýkora ho získal za algoritmy pomáhající v práci ilustrátorům.

Doc. Daniel Sýkora se věnuje vývoji algoritmů, které šetří čas výtvarným umělcům při rutinních činnostech. V roce 2016 například představil nástroj pro automatickou stylizaci 3D obrazu StyLit. Ten dokáže věrně reprodukovat výtvarníkův styl, a vytvořit tak syntetické malby, které svou realističností zmatou i odborníka. Unikátní software je sofistikovanější než současné dostupné komerční nástroje.

Unikátnost řešení, které vyvinul tým doc. Sýkory, spočívá v syntéze obrazu založené na předloze, což je nový výzkumný směr počítačové grafiky.

Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako povzbuzení pro další vědeckou práci. Vůbec nejnovějším oborem, který Nadační fond Neuron podporuje od letošního roku, je právě computer science, jehož garantem se stal prof. Jiří Matas působící v Centru strojového vnímání Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.  

V rámci slavnostního večera převzali Cenu Neuron další čtyři špičkoví vědci. Doc. Robert Šámal, který bude oceněn v oboru matematika, se ve svém výzkumu věnuje tzv. semidefinitnímu programování. V oboru fyzika převezme Cenu Neuron Dr. Lukáš Palatinus, který zkoumá struktury velmi malých krystalů. Se svým objevem, zobrazením atomů vodíku pomocí metody takzvané elektronové difrakce, pronikl na titulní stránku časopisu Science – jako první český vědec. Doc. Marek Eliáš zkoumá protisty a má za sebou několik významných objevů, které přispěly k rozkrývání evoluce života na Zemi, bude oceněn v oboru biologie. V oboru společenské vědy získá Cenu Neuron doc. Martin Soukup, antropolog zkoumající vývoj obyvatelstva Papui Nové Guinei.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk