Novinky

Na AFO byl oceněn seriál Jednou nohou v absolutnu

Ve dnech 25. až 30. dubna se v Olomouci uskutečnil 52. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Na něm byl v sobotu 29. dubna ohodnocen první díl seriálu Jednou nohou v Absolutnu – Hon na Parkinsona cenou innogy za nejlepší česko-slovenský populárně-vědecký film.
Seriál vznikal v koprodukci Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a České televize.

Zástupce poroty, slovenský režisér Peter Hledík, ke snímku uvedl: „Z kolekcie šestnástich súťažných filmov sme sa uzniesli na tom, že kvalita bola u väčšiny skutočne vysoká. Najviac nás zaujal dokument o pieskovcových bránach, o profesionalite špičkových lekárov, aj vysoká vizuálna profesionalita dokumentu o Vysokých Tatrách. Porota však predovšetkým hodnotí objavný prístup k téme a silný individuálny príbeh, dychtivosť a zaujatie tvorcov filmu. Výherný film je výrazným posolstvom o netušených možnostiach spolupráce neurológov a elektrotechnikov. Film je presvedčivým a autentickým svedectvom o možných cestách pomoci človeku v zdanlivo bezvýchodiskovej situácii.“

Dokument Hon na Parkinsona režiséra Jiřího Ovečky divákům představil lékařské aplikace výzkumu mozku a hlasové analýzy, které jsou dnes na naprosto špičkové úrovni. Speciálně vyvinutá lékařská aplikace pro stimulaci mozku umožňuje například snížit míru pohybových postižení u pacienta s Parkinsonovou chorobou. Dokument také nabízí „v přímém přenosu“ zhlédnutí vkládání takové sondy do mozku a odhaluje její pozitivní vliv na každodenní život nemocného.
Zatímco hluboká mozková stimulace představuje moderní neurostimulační terapii zejména pro pokročilejší stádia Parkinsonovy nemoci, unikátní počítačová analýza řeči nám může pomoci objevit Parkinsonovu nemoc již v jejích počátcích, před vypuknutím prvních typických projevů onemocnění. Včasné zachycení Parkinsonovy nemoci je zásadním krokem pro budoucí vývoj neuroprotektivních léčiv, které by dokázaly zastavit rozvoj tohoto onemocnění.

Za Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze ve snímku vystupují dr. Jan Rusz, prof. Roman Čmejla, Ing. Jan Hlavička a dr. Michal Novotný z katedry teorie obvodů a dr. Daniel Novák s dr. Tomášem Siegerem z katedry kybernetiky.

Za pracoviště z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze promlouvá prof. Robert Jech a prof. Evžen Růžička. Hon na Parkinsona také představuje fakultní biomedicínské laboratoře a výzkum zpracování signálů, který se na FEL vyučuje ve studijním programu Elektrotechnika a komunikace a od akademického roku 18/19 také v programu Lékařská elektronika a bioinformatika.

Podrobnosti o seriálu jsou k dispozici na stánkách seriálu Jednou nohou v Absolutnu. Samotný díl Hon na Parkinsona je možné shlédnout na stránkách České televize.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk