Novinky

Panelová diskuze k výročí vydání slavného článku Alana Turinga

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk