Novinky

Budeme pořádat šestý ročník mezinárodního fóra International Conference on Knowledge Engineering and Semantic Web (KESW 2016)

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk