Novinky

Prof. Hájek z katedry matematiky získal cenu rektora 1. stupně za prestižní publikaci

Kniha je prvním systematickým pojednáním o teorii hladkosti v nekonečně dimenzionálních prostorech, která je důležitou oblastí současné matematické analýzy. Přináší nové pohledy na aproximaci pomocí polynomů v nelinearním kontextu konečné i nekonečné dimenze.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk