Novinky

Profesor Matas získal prestižní projekt v rámci programu Finland Distinguished Professor

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk