Novinky

3. místo pro Ing. Horkého na konferenci 32nd ICPIG (fyzika plazmatu)

Doktorský student Ing. Miroslav Horký z katedry fyziky získal 3. místo v posterové soutěži na prestižní mezinárodní konferenci 32nd ICPIG zaměřené na fyziku plazmatu.

Doktorský student Ing. Miroslav Horký1katedry fyziky FEL ČVUT v Praze získal třetí místo za pozoruhodný vědecký přínos k fyzice plazmatu v rámci soutěže o nejlepší poster (celkem bylo hodnoceno 248 posterů) na prestižní mezinárodní konferenci 32nd International Conference on Phenomena in Ionized Gases konané letos v rumunském Iași.
Jde o jednu z nejvýznamnějších plazmatických konferencí na světě (v roce 2007 ji hostila Praha).


1 Téma práce: Numerical Studies of Plasma Instabilities, školitel: Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., školitel specialista: Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk