Novinky

Studenti Fakulty elektrotechnické ovládli 16. ročník soutěže Cena Nadace ČEZ

Nejvíce oceněných prací v rámci 16. ročníku soutěže Cena Nadace ČEZ, jejíž slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 30. června, získali studenti Fakulty elektrotechnické. Z celkového počtu dvaceti oceněných prací získaly jejich studie jedenáct cen.

Studenti, kteří byli vybráni katedrami svých oborů, předvedli své nominované práce na centrále Skupiny ČEZ. Ihned po skončení prezentací všechny práce ohodnotila odborná porota. Hlavními kritérii hodnocení byly originalita přístupu, vědecký způsob řešení, formulace problému, metodický postup při zpracování a formální úroveň řešení.

Z Fakulty elektrotechnické byla cena udělena Jakubovi Ehrenbergerovi za analýzu proudové nesymetrie propojeného přenosového sytému a Lukáši Žákovi za práci Možnosti využití indukčního ohřevu pro žíhání rotačně symetrických těles. Tato díla byla nominována pro sekci Klasické energetika a tepelně energetická zařízení.

Kategorii Elektrotechnolgie a měření ovládli studenti Fakulty elektrotechnické Jiří Kotlan, Jan Umlauf a Petr Veselý. Témata jejich prací byla On the dielectric strengths of atmospheric plasma sprayed ceramics, Jakost desek plošných spojů určených pro lakování a Risk analýza pájení čipů.

V sekci Ekonomika provozu energetických zařízení, strategie a řízení energetiky cenu získali Petr Spálenka za studii Technicko-ekonomická optimalizace řízení vlastní spotřeby, Tomáš Kubišta za dílo Kapacitní trhy v EU, Adéla Linhartová, která se věnovala nákladům na energii v domácnostech a Matěj Fikera za koncepci inteligentního domu.

Za práce věnované obnovitelným zdrojům a energii životního prostředí si cenu odnesli Martin Čerňan za analýzu přechodných dějů vznikajících při spínání pasivních filtračně-kompenzačních zařízení a Ghaeth Fandi za dílo Advantageous Positioning of Wind Tribune Generation Systém for Stability and Reduciopn of Losses in MV Distribution NetWork.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk