Novinky

První cesiové hodiny na ČVUT v Praze jsou v Laboratoři přístrojového centra FEL

Cesiový normál HP5071A je unikátní zařízení pro generování časové stupnice FEL Time. Přístroj bude využíván v Laboratoři přesného času a frekvence Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Laboratoř budovaná od roku 2013 je kromě cesiového normálu vybavena rubidiovými frekvenčními normály, přesnými čítači a GPS přijímači, které slouží pro navázání lokální časové stupnice FEL Time na národní časovou stupnici UTC(TP). Na rozvoji laboratoře se podílejí Přístrojové centrum, Středisko výpočetní techniky a informatiky, katedra elektrotechnologie, katedra měření a katedra teorie obvodů.

Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří Státního etalonu času a frekvence (LSEČF), dále se sdružením CESNET, Českým metrologickým institutem a společnostmi DICOM a Amtest-TM. Po dobu své existence byla laboratoř využita pro řešení čtyř výzkumných projektů a šesti studentských kvalifikačních prací.

Služby laboratoře, jak v oblasti výzkumu tak výuky, jsou k dispozici všem pracovištím Fakulty elektrotechnické případně dalším fakultám ČVUT. V případě zájmu o spolupráci nebo služby laboratoře (kontrola přesnosti čítačů, oscilátorů, časových základen osciloskopů a digitalizátorů, aj.) kontaktujte vedoucího Přístrojového centra doc. Roztočila (roztocil@fel.cvut.cz).

Podrobnosti o Laboratoři přesného času a frekvence Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze naleznete na stránce: http://centrum.feld.cvut.cz

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk