Novinky

Vyhlášení volby děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk