Novinky

Červená Kolbenova vila na pražských Vinohradech ožije

Spolupráce s partnery

U příležitosti navrácení či spíše znovu udělení čestného občanství Prahy 10, panu Ing. Dr. tech. Emilu Kolbenovi, dr.h.c., in memoriam, se dne 2. února 2023 v Českém centru v Mnichově sešli se Spolkem Kolbenova vila reprezentovanou jejím předsedou panem Ing. Miroslavem Jiříkem zástupci Kolbenovy rodiny (paní Andrée Kolbenová, manželka vnuka Emila Kolbena Jindřicha /1926–2013/, a její syn prof. MUDr. Martin Kolben se svou manželkou MUDr. Zuzanou Kolbenovou) a zástupci FEL ČVUT v Praze, AV ČR a firmy PRAKAB Praha. Za Fakultu elektrotechnickou ČVUT se setkání zúčastnili prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. a Ing. Jan Mikeš, Ph.D. z katedry ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Setkání připomenulo význam činnosti Emila Kolbena (1862–1943) na poli elektrotechnického podnikání a vytvoření prvorepublikového gigantu ČKD, který v době největšího rozmachu zaměstnával přes 12 tisíc pracovníků. Kolbenova rodina pochází ze zemědělských Stránčic, kam přišla roku 1787. Emil Kolben patřil již ke třetí generaci potomků, kteří dosáhli dobrého vzdělání a uměli ho i skvěle zúročit. Emil Kolben to dokázal jak v USA (1888–1892) u Edisona, s nímž jako málokdo vyšel tak dobře, že za ním slavný podnikatel neváhal v roce 1911 přijet do Prahy, tak v Evropě u Oerlikonu ve Švýcarsku (1892–1896) nebo v Praze ve Vysočanech, kde vybudoval impérium ČKD. Tato značka, byť dnes fakticky již neexistuje, má stále kovový smělý zvuk připomínající průmyslové úspěchy, ale i vzpomínky plejády zaměstnanců, kteří chodili do Kolbenky, jak sami říkali, i v době, kdy se podnikatelovo jméno v Československu ovládaném komunisty nesmělo veřejně téměř ani vyslovit. V současnosti v Praze ve Vysočanech na místě rozsáhlé továrny je budován developerský projekt Čtvrť Emila Kolbena. U křižovatky ulic Sokolovská a Freyova stojí industriální socha Emila Kolbena (nedaleko stanice metra B Vysočanská) zároveň připomínající zaměstnance ČKD, kteří zemřeli v protektorátním období. Jeho jméno je zachováno i v označení jedné z pražských ulic a stanic trasy metra B – Kolbenova. Na významného podnikatele nezapomíná ani Česká televize, která mimo jiných pořadů připravila dokumentární film o délce 60 minut s názvem KOLBEN.

Setkání připomnělo i 160. výročí Kolbenova narození v roce 2022, kdy se začalo s přípravou projektu otevření Kolbenovy vily, postavené v roce 1916, široké veřejnosti. Vila se stane místem pro Kolbenův archiv a knihovnu a vznikne zde výukový a výstavní prostor. Tato svěží myšlenka vzešla od soukromého podnikatele Ing. Miroslava Jiříka a od zástupců MČ Praha 10, která má již s historickými významnými budovami své zkušenosti, neboť obhospodařuje a snaží se zrekonstruovat i Machoňovu vilu bratří Čapkových a provozovat Kotěrovu Trmalovu vilu (http://www.trmalovavila.eu/). Můžeme si jen přát, aby myšlenka Spolku Kolbenova vila byla korunována úspěchem stejně jako jejich první výstava v Kolbenově vile se zveřejněním projektu k výročí Kolbenova narození.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk