Novinky

Profesorská přednáška doc. Bečváře: Dynamická alokace prostředků v mobilních sítích

Věda a výzkum Pro studenty a studentky

Doc. Zdeněk Bečvář z katedry telekomunikační techniky přednese ve středu 12. dubna před vědeckou radou Fakulty elektrotechnické profesorskou přednášku na téma Dynamická alokace prostředků v mobilních sítích. Veřejnost může přednášku, která začne ve 13:00, sledovat v přímém přenosu na Youtube.

V roce 2015 doc. Bečvář založil 5Gmobile research lab. Jde o předchůdce novější 6Gmobile research lab, kterou vede od září 2021. Vědci z katedry telekomunikační techniky v ní zkoumají a vyvíjí budoucí generaci mobilních sítí 6G, která má být spuštěna přibližně v roce 2030. „Experimenty potvrzují, že k řízení komunikace v budoucích sítích s velmi vysokým počtem komunikujících zařízení bude vhodné využít strojové učení, jelikož tradiční řešení používaná například v sítích 4G nebo 5G nebudou schopna řídit takovou budoucí síť v reálném čase z důvodů složitosti tradičních řešení.,“ vysvětlil doc. Zdeněk Bečvář, když Fakulta elektrotechnická slavnostně představila novou laboratoř veřejnosti.

Podle doc. Bečváře lze předpokládat, že mobilní sítě v budoucnosti umožní přenos hologramu v reálném čase a zároveň zvýší spolehlivost komunikace mezi automobily v dopravním provozu, tím zvýší jejich bezpečnost na silnicích. Laboratoř řeší i řadu dalších aktuálních problémů, jako je využití strojového učení pro pokročilou komunikaci mezi terminály nebo využití dronů jako létajících základnových stanic, což by mohlo pomoci při lokálním výpadku mobilní sítě.

Od roku 2019 se doc. Bečvář každoročně umisťuje mezi dvěma procenty nejlepších vědců, v žebříčku, který sestavuje americká Stanfordova univerzita. Zároveň je autorem několika patentů.

Zdroj fotografie: BcA. Petr Neugebauer, SVTI FEL ČVUT

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk