Novinky

FEL se rozsvítí červeně na podporu osvěty o hemofilii

Pro studenty a studentky

Dejvická budova Fakulty elektrotechnické ČVUT se v pondělí 17. dubna rozzáří červeně při příležitosti Světového dne hemofilie. Jeho cílem je šířit osvětu o hemofilii pomocí široké škály akcí – od vzdělávacích po umělecké, k nimž patří i celosvětový projekt “Rozsviťte červená světla”. Barevné linky se na budově FEL rozzáří po osmé hodině večer. Fakulta tuto akci podpořila už v minulosti.

“Osvěta pomalu mění vnímání tohoto onemocnění. Znalosti a vzdělávání jsou klíčovými faktory pro silnější podporu lidí s vrozeným krvácivým onemocněním,” uvedl Martin Bohůn, předseda Českého svazu hemofiliků

Hemofilie je porucha krevní srážlivosti způsobená nedostatkem srážecího krevního faktoru. Hemofilici krvácejí po poraněních či operacích déle než zdraví lidé, jsou ohroženi i krvácením do kloubů nebo svalů bez zjevné příčiny nebo po drobném úrazu. Pokud krvácení zasáhne nervový systém, dýchací cesty nebo trávicí soustavu, může jít nemocnému o život. Hemofilie se léčí dodáváním chybějícího srážecího faktoru.

Hemofilie v naprosté většině případů postihuje muže, u žen se objevuje vzácně. Kvůli výskytu poruchy v genu však mohou tuto poruchu předávat svým potomkům jako přenašečky. Podle odhadů žije na světě přes 400.000 lidí s touto nemocí, v Česku má v současnosti tuto diagnózu více než 1000 osob, z čehož čtvrtinu tvoří děti. 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk