Novinky

Studenti z celého světa si na letní škole FEL ČVUT vyzkouší inspekci fotovoltaických panelů s pomocí létajících robotů

Věda a výzkum

Již počtvrté (po letech 2019, 2020 a 2022) se v prostorách kampusu FEL ČVUT na Karlově náměstí uskuteční Letní škola MRS, tentokrát plánovaná na 3. až 7. července. Jejím cílem bude, stejně jako v minulých ročnících, prezentovat nejnovější úspěchy v oblasti výzkumu multirobotických systémů (MRS), včetně praktických aplikací. Hlavní program Letní školy IEEE RAS 2023 se tudíž zaměří na přednášky předních odborníků a praktické experimenty pomocí nejmodernějších platforem dronů. Podle očekávání organizátorů i letos počet účastníků z celého světa překročí dvě stovky.

Kromě přednášejících z ČVUT, jmenovitě docentů Martina Sasky z katedry kybernetiky a Zdeňka Huráka z katedry řídicí techniky FEL ČVUT, budou během intenzivního pětidenního programu předávat své zkušenosti i vyučující z univerzit v Belgii, Španělsku, Nizozemí, Švýcarsku a USA.

“Hlavní hvězdou naší letní školy bude tento rok Dario Floreano z EPFL ve švýcarském Lausanne, který je považován za jednoho z nejznámějších robotiků v Evropě. Jeho výzkum se zaměřuje na studium přírodou inspirovaných rojů dronů často i proměnného tvaru. Dalším důležitým řečníkem bude i Javier Alonso-Mora z Delft University of Technology, autor průlomového výzkumu v oboru kognitivních kooperujících robotů,” představuje hlavní vědecké hvězdy letošní letní školy docent Martin Saska, vedoucí Skupiny multirobotických systémů působící na katedře kybernetiky FEL ČVUT.

Jeho skupina poskytne účastníkům možnost navrhnout a testovat algoritmy, které ovládají bezpilotní stroje. Studenti tak nebudou jen pasivními pozorovateli, ale sami se chopí řízení a ovládání dronů. Nejprve budou mít příležitost zkoumat a analyzovat stávající postupy a techniky, které umožňují efektivní spolupráci mezi roboty. 

Důležitou fází bude testování v počítačovém simulátoru Gazebo, který poskytne prostředí, ve kterém účastníci mohou prověřit své nápady a algoritmy. Skupina multirobotických systémů ale poskytne účastníkům i skutečné létající roboty, které budou moci programovat a ověřit tak funkčnost svých algoritmů v reálném nasazení. Zatímco minulý rok bylo za úkol nasnímat kamerou různé prvky energetické přenosové soustavy, letošní hlavní úkol se bude týkat inspekce fotovoltaických elektráren. Čtyři dny teoretických přednášek a praktických workshopů tak završí páteční venkovní experimenty na testovacím polygonu systému pro autonomní odchyt dronu Eagle.one na Císařském ostrově a předávání cen vítězným týmům.

Studijní i neformální navazování kontaktů je prioritou

Jedním z velkých přínosů letní školy je i možnost propojit studenty z různých zemí na základě společných zájmů. To se děje jak v učebnách, kde budou účastníci ve skupinách spolupracovat na řešení nejrůznějších úkolů, tak během neformálního odpoledního a večerního programu. Každý den letní školy nabídne účastníkům akce, jako uvítací a závěrečný večírek, procházku historickým centrem Prahy nebo slavnostní banket.
 

Galerie

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk