Novinky

Pozvánka na slavnostní inauguraci děkana FEL ČVUT

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Přijměte srdečné pozvání na slavnostní uvedení prof. Petra Páty do úřadu děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Akt proběhne 12. října 2023 v 11:00 v Betlémské kapli a jsou na něj zváni studenti i zaměstnanci fakulty. Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem zaregistrovat, a to na e-mailu sekretariat@fel.cvut.cz nebo na telefonu 224 352 016. Poslední možnost registrace je 29. září.

Prof. Páta bude inaugurován už podruhé. V dubnu ho jako děkana znovuzvolil Akademický senát FEL, funkční období mu začalo 1. července.

Za jeden ze svých nejvýznamnějších úspěchů předchozího období považuje děkan Páta otevírání fakulty nejen pro uchazeče o studium elektrotechniky a informatiky, ale i pro širokou veřejnost. Vedle toho škola pod jeho vedením získala institucionální akreditace: FEL garantuje dvě oblasti vzdělávání (Elektrotechnika, Kybernetika) a podílí se na dalších třech (Informatika, Energetika, Zdravotnické obory). 

“Těší mne, že zaměstnanci a studenti mají důvěru v mou dlouhodobou představu o dalším směřování fakulty,” uvedl na jaře po svém znovuzvolení prof. Páta.

Prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D. (nar. 1973) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT působí od roku 1996, v současnosti na pozici děkana. Předtím byl vedoucím katedry radioelektroniky FEL ČVUT. V oblasti výzkumu se zabývá obrazovou fotonikou, kompresí vědeckých obrazových dat, akusticko-optickými a optickými systémy s prostorově variantní PSF nebo hyperspektrálním zobrazováním.
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk