Novinky

Mimořádná motivační stipendia na podporu nejlepších uchazečů ze středních škol, akademický rok 2024/2025

Pro uchazeče a uchazečky

1. Motivační stipendium 7000 Kč pro nejlepší středoškoláky

Stipendium přizná děkan těm studentům prvních ročníků bakalářského studia, kteří

  • úspěšně složí zkoušku "Matematika rozšiřující" (CERMAT) v roce 2024 s úspěšností 86 % a vyšší

nebo

  • úspěšně absolvují v roce 2024 maturitní zkoušku a v průběhu svého středoškolského studia se umístili na 1. místě krajského kola nebo do 3. místa v celostátním kole středoškolské olympiády vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně se takto umístili ve srovnatelných soutěžích jednotlivců s celostátní působností v Česku, zaštítěných MŠMT (například ve Středoškolské odborné činnosti) v oborech matematika a statistika, fyzika, informatika či elektrotechnika, elektronika a telekomunikace a řádně doloží tuto skutečnost (např. úředně ověřenou kopií platného dokumentu).

2. Motivační stipendium 10 000 Kč pro vynikající studenty 1. semestru

Stipendium děkan udělí studentům, kteří absolvují všechny předměty zahrnuté v doporučeném průchodu příslušným studijním plánem do prvním semestru bakalářského studia a získají hodnocení „A“ ze všech zkoušek i klasifikovaných zápočtů. 

Stipendium děkan udělí studentům bakalářského studia, kteří absolvují v zimním semestru akademického roku 2024/2025 všechny předměty zahrnuté v doporučeném průchodu studijním plánem jejich programu do prvního semestru a získají hodnocení „A“ ze všech zkoušek i klasifikovaných zápočtů.

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan


Pozn: Stipendium bude přiznáno těm studentům, kteří splní výše uvedená kritéria pro jeho přiznání k 28. 2. 2025 a úspěšně se zapíší do 2. semestru studia pouze na ČVUT FEL. O tato stipendia bude třeba požádat písemně v průběhu března 2025 na Studijním oddělení FEL. Při souběžném zápisu do více programů v roce 2024 může být toto stipendium přiznáno pouze jedenkrát.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk