Novinky

Cítíte se na FEL dobře? Dotazník anonymně ověřuje stav duševního zdraví mezi studenty a studentkami FEL

Pro studenty a studentky

Prodlužujeme deadline pro vyplnění dotazníku do 23. dubna 2024. Na Vašem názoru nám záleží.

Až 40 % českých vysokoškoláků a vysokoškolaček některých oborů trpí syndromem vyhoření, uvádí nezisková organizace Nevypusť duši. Naši studenti nám nejsou jedno. Dejte nám vědět o tom, co vás trápí, skrze zcela anonymní dotazník o psychické pohodě a duševním zdraví. Vyplnit ho můžete od úterý 19. března do úterý 23. dubna 2024.

“Zjištění, že se čím dál více mladých lidí potýká s pocity nepohody a duševními problémy, je vykřičník. Nechceme podcenit potenciální problém ani zanedbat prevenci. Proto přicházíme s plně anonymním dotazníkovým šetřením mezi studenty,” uvedl děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta. Podle něj je to příležitost, jak zaktualizovat data získaná z průzkumu rovných příležitostí, který na naší fakultě proběhl před dvěma lety.

K vyplnění dotazníku společně s děkanem vyzývají také zástupci a zástupkyně Akademického senátu FEL ČVUT. “Duševní zdraví je čím dál tím více skloňované téma ve společnosti. Je to reálný problém, který trápí nemalou část mladé generace, která studuje na vysokých školách. Často se jako studující nesetkáváme s pochopením, že je důležité duševní zdraví řešit,” upozornil Ing. Antonín Krpenský, doktorand katedry fyziky FEL ČVUT, který je zároveň členem Akademického senátu FEL.

Naváže ombudsman či ombudsmanka FEL

Právě to, že se studující často cítí nevyslyšeni, má dotazník změnit. Mohou v něm například zhodnotit, jak si FEL vede v poskytování rovných příležitostí a v rovném zacházení s muži a se ženami. Dotazník se současně ptá například i na to, zdali se studenti a studentky na FEL setkali s nevhodným chováním ze strany vyučujícího či jiné osoby zaměstnané na univerzitě.

Inspirací pro stávající dotazník bylo podobné šetření mezi studujícími Fakulty architektury ČVUT. Se sestavováním otázek pro náš dotazník pomáhala ombudsmanka FA ČVUT Mgr. Dita Jahodová.

FEL ČVUT se zaručuje za plnou anonymitu pro ty, kteří dotazník vyplní. Váš email nebude nijak spojen s odpověďmi, které do dotazníku napíšete. K datům přímo z dotazníku bude mít přístup jen proděkanka doc. Veronika Sobotíková a doc. Petr Habala jako zástupci FEL ČVUT a externí auditorka Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, která bude data z dotazníku agregovat a vyhodnocovat. U všech třech máme záruku, že budou s daty nakládat eticky.

Obecná zjištění z dotazníku budou prezentována Akademickému senátu FEL ČVUT a bude k nim uspořádána samostatná debata. Na to pak naváže práce ombudsmana či ombudsmanky FEL ČVUT. Výběrové řízení na tuto pozici bude již brzy zahájeno. Předpokládáme, že jedním z prvních kroků nového ombudsmana či nové ombudsmanky bude sestavení fokusních skupin, kde se témata z dotazníku proberou více do hloubky.

Informace z dotazníkového šetření neslouží jako případné podněty pro Disciplinární komisi FEL ČVUT nebo Etickou komisi ČVUT.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk