Novinky

Konference POSTER 2024 se blíží, představí desítky studentských projektů

Pro studenty a studentky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Ve čtvrtek 23. května se na Fakultě elektrotechnické v Praze - Dejvicích koná další ročník studentské vědecké konference Poster. Cílem akce je umožnit vysokoškolským studentům a studentkám prezentovat své první výzkumné práce a rozvíjet profesní kontakty. V rámci konference také odborná porota ocení nejlepší práce v osmi kategoriích. 

"Poster je konference, kde si studenti mohou zkusit celý proces přípravy příspěvku až po přípravu posteru a jeho prezentaci. Pro začátečníky ve vědeckých kruzích je to tedy tento pedagogický aspekt," uvedl za organizační tým dr. Libor Husník z katedry radioelektroniky FEL ČVUT. 

"Samozřejmě je to i o setkávání s kolegy z podobných i jiných oborů, aby nebyli pouze ve své bublině. Dále je zde soutěž o nejlepší posterovou prezentaci, kde se vyhrávají věcné ceny. I ono hodnocení, tedy rozprava s hodnotiteli je dobrou zpětnou vazbou na jejich práci," zdůraznil dr. Husník. 

Letos bude porota posuzovat 50 příspěvků, loni jich bylo 49. Nejvíce, konkrétně 11, prací je v sekci Historie vědy a techniky, následuje Biomedicínské inženýrství s 9 pracemi a Přírodní vědy se sedmi. Po šesti paperech je v kategoriích Energetiky a Elektroniky a měřicí techniky, pětice v sekci Informatiky a kybernetiky, čtyři papery spadají do Managementu a dva jsou na téma Komunikace. Podrobnosti o programu najdete na webu

Co se účasti týče mají podle dr. Husníka vedle studujících z FEL zastoupení i Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Fakulta informačních technologií ČVUT, dále pak Univerzita Karlova, VŠCHT a ze zahraničních univerzit pak RWTH Aachen, TU Darmstadt a Žilinská univerzita. Letos se uskuteční 28. ročník konference. 

Foto: Petr Neugebauer

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk