Novinky

Minimální počet bodů pro přijetí do bakalářských studijních programů v akademickém roce 2024/2025

Pro uchazeče a uchazečky

Přijímací test z matematiky proběhl dne 11. června 2024. Minimální počet bodů dosažených v testu z matematiky nezbytný pro přijetí do jednotlivých bakalářských studijních programů je stanoven takto:

Program

Minimální počet bodů

Elektrotechnika, energetika a management

10

Elektronika a komunikace

10

Kybernetika a robotika

14

Otevřená informatika

16

Otevřené elektronické systémy

13

Softwarové inženýrství a technologie

14

Lékařská elektronika a bioinformatika

13

Výsledky přijímacího řízení je možné si ověřit v elektronické přihlášce.

Úspěšní uchazeči se zapíší do studia podle pokynů pro zápis uvedených v kroku 5. Doručte potřebné dokumenty a zapište se ke studiu na stránce Přijímací řízení do bakalářského studia.

V Praze dne 14. 6. 2024

prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan ČVUT FEL

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk