Novinky

Cena Antonína Svobody za nejlepší doktorskou práci 2023 putuje na FEL ČVUT

Pro studenty a studentky Pro uchazeče a uchazečky Pro zaměstnance a zaměstnankyně

Letošní ročník Ceny Antonína Svobody za nejlepší práci v oblasti informatiky a kybernetiky zná svého vítěze. Nejvyšší ocenění získal Yash Patel, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze za svou disertační práci s názvem „Neural Network Training and Non-Differentiable Objective Functions“, zpracovanou pod vedením prof. Ing. Jiřího Matase, Ph.D.

„Porota u této disertační práce nejvíce ocenila její velký přínos v oblasti učení hlubokých neuronových sítí včetně originality navržených řešení,” uvedla Ing. Stanislava Šimberová, CSc., předsedkyně komise Ceny Antonína Svobody.

Vítěz Yash Patel, Ph.D. k tomu dodal: „Získání této ceny je pro mě nejen velkou ctí, ale i potvrzením, že mnou publikovaná práce získala uznání v širší vědecké komunitě. Velmi mne těší, že myšlenky, které existovaly pouze v mé hlavě, jsou nyní aplikovány v reálném světě. Rád bych poděkoval profesoru Matasovi, že mi umožnil rozvinout mé ambiciózní nápady a poskytl mi prostor pro inovace. Tato podpora byla pro mě klíčová.“ 

„Téma mé disertační práce vyplynulo z řady diskusí s profesorem Jiřím Matasem a kolegy ze Skupiny pro vizuální rozpoznávání. Vždy mě zajímala schopnost neuronových sítí učit se složité základní vzorce, a to mě dovedlo k myšlence, že pokud neuronové sítě dokáží rozpoznávat nebo segmentovat objekty v obrazech, proč by se nemohly naučit také aproximovat nediferencovatelné objektivní funkce? Vzhledem k tomu, že neuronové sítě jsou ze své podstaty diferencovatelné, mohly by potenciálně tyto funkce napodobovat, což by umožnilo jedné neuronové síti trénovat jinou,“ dodal ke své disertační práci Yash Patel, Ph.D., který nyní pracuje ve společnosti Amazon Web Services AI v San Francisku v Kalifornii. 

Celostátní soutěž o Cenu Antonína Svobody za nejlepší doktorskou práci organizuje každý rok Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). Jejím posláním je rozvoj kybernetiky a informatiky v České republice a podpora pedagogické činnosti v souvisejících oborech.

Letos proběhl již 16. ročník, který vyvrcholil v úterý 11. 6. 2024 předáním diplomů na půdě ČVUT. Za vítěze Yashe Patela ocenění převzal prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., vedoucí Skupiny vizuálního rozpoznávání, která působí na katedře kybernetiky FEL ČVUT.
 

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk