Novinky

První ocenění Vice-Dean’s Award for PhD-authored Papers in Top Journals získal Ing. Filip Baum

Pro studenty a studentky

Elektrické stroje, přístroje a pohony, energetika a ekonomika energetiky a elektrotechniky. Obory, jejichž důležitost si laik možná ani neuvědomuje, ale bez kterých by nefungovala infrastruktura společnosti od energetiky, průmyslové a zemědělské výroby, dopravy, nemocnic až po domácnosti. Cena proděkana pro doktorské studium a výzkum Fakulty elektrotechnické ČVUT za publikaci článků ve špičkových vědeckých časopisech je určena doktorandům a doktorandkám těch oborů, ve kterých fakulta vidí rozvojový potenciál. O Vice-Dean's Award for PhD-authored Papers in Top Journals se mohou doktorandi a doktorandky přihlásit i opakovaně a kdykoliv během celého akademického roku.

Cenu, která je spojená s finanční odměnou až 100 tisíc korun, mohou získat doktorandi ze třech studijních programů/oborů, na jejichž podporu cena cílí: Elektrické stroje, přístroje a pohony; Elektroenergetika a Ekonomika energetiky a elektrotechniky. Podmínkou je být hlavním autorem článku s významným vědeckým přínosem v uvedených oborech a publikovat ji ve špičkovém vědeckém periodiku. Vedle toho musí doktorand(ka) příspěvek odprezentovat na předem oznámeném semináři své katedry.

Cenu uděluje proděkan pro doktorské studium a výzkum. Prvním z oceněných je Ing. Filip Baum, který studuje druhý ročník doktorského studia na katedře elektrických pohonů a trakce. Ve čtvrtek 20. června přednesl příspěvek na téma "Hybrid Overmodulation Strategy of Dual Two-Level Inverter Topology Enabling 12-Step Operation", který publikoval v květnovém čísle časopisu IEEE Transactions on Power Electronics.

"Ocenění vnímám především jako pozitivní zpětnou vazbu k mé práci a věřím, že bude motivovat i další studenty, a přispěje tak k rozvoji kvalitního výzkumu v oblasti výkonové elektroniky na naší fakultě. Ač cenu přebírám já, rád bych zdůraznil, že je to výsledek budování nového vědeckého týmu na katedře za poslední rok, a tedy představuje vítězství pro celý nově vzniklý tým. Tímto bych zároveň chtěl poděkovat nejen spoluautorovi publikace, školiteli-specialistovi dr. Ondřeji Lipčákovi, ale i mým kolegům z katedry, bez jejichž podpory by nikdy nebylo možné takového výsledku dosáhnout a pevně věřím, že je to pomyslný začátek v sérii dalších úspěchů," říká Ing. Baum.

"Filip je vynikající student, který si za svoji aktivitu a cílevědomost při práci odměnu rozhodně zaslouží. IEEE Transactions on Power Electronics je v komunitě vysoce uznávaný časopis, ve kterém příspěvky prochází tvrdým recenzním řízením. Přijetí článku ukazuje, že se na katedře zabýváme zajímavým, moderním tématem a výsledky našeho zkoumání jsou přínosem pro vědeckou komunitu. Díky za kvalitně odvedenou práci patří samozřejmě nejvíce Filipovi, ale i školiteli specialistovi dr. Ondřeji Lipčákovi. Doufám, že zisk odměny bude motivací k další práci jak pro Filipa, tak i pro ostatní doktorandy katedry a přetaví se v další prestižní publikace," uvádí doc. Jan Bauer coby školitel Filipa a vedoucí katedry elektrických pohonů a trakce.

Ing. Baum se ve svém výzkumu věnuje zkoumání modulačních strategií u jedné z topologií výkonového měniče určeného pro elektrické pohony. Rovněž působí ve výzkumné skupině Advanced Electric Drives and Power Electronics (AEDPE), kterou na již zmíněné katedře vede dr. Ondřej Lipčák.

Šíře znalostí, které potřebují znát vědci zabývající se výkonovou elektronikou a elektrickými pohony, je nemalá. Jak říká dr. Lipčák, je to takový desetiboj elektrotechniky. "Když se chcete zabývat elektrickými pohony, musíte se orientovat ve spoustě dílčích oborů. Musíte rozumět výkonové elektronice, teorii elektrického stroje, teorii regulace a základům mechaniky. Zároveň musíme umět programovat, abychom mohli zařízení automaticky řídit. Samozřejmostí je pak zvládnutí matematiky a jejích dílčích oborů," podává výčet dr. Lipčák.

"Narozdíl třeba od programování čistého softwaru, kde chyba končí zamrzlou obrazovkou, může drobná chyba u výkonové elektroniky skončit explozí," přidává Ing. Baum.

Fotografie: Petr Zakopal

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk