Kariéra

Výběrové řízení na funkční místo lektor/-ka katedry kybernetiky - oblast softwarového inženýrství, počítačových věd, informatiky, aplikované matematiky

Pracoviště Katedra kybernetiky
Platí do 15. 6. 2023

Děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na funkční místo lektor/-ka katedry kybernetiky - oblast softwarového inženýrství, počítačových věd, informatiky, aplikované matematiky

Náplň práce:

 • Výuka předmětů zaměřených na programování, algoritmizaci a datové struktury (s možným rozšířením na další oblasti podle zájmů uchazeče) formou přípravy a vedení cvičení, příp. přednášek.
 • Další činnosti související s výukou, např. příprava výukových a zkušebních materiálů.
 • Vedení studentských odborných prací, v případě zájmu a dostatečné kapacity.

Nabízíme:

 • Možnost podílet se na rozvoji nadaných studentů informatiky, kybernetiky a robotiky. Ovlivníte naše budoucí technologické leadery!
 • Rozmanitou a zajímavou práci v přátelském kolektivu sestávajícím ze špičkových odborníků.
 • Příjemné pracovní prostředí, jistotu a stabilitu na pracovišti s výbornými výsledky v oblastech umělé inteligence, strojového učení a robotiky.
 • Práci v centru Prahy (Karlovo náměstí) s výbornou dopravní dostupností.
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou v prvním roce, v případě oboustranné spokojenosti dále na dobu neurčitou.
 • Nástupní plat 50 tis. Kč při plném úvazku, po zapracování 55 až 60 tis. Kč podle kvality odvedené práce, s pravidelným bonusem 2x ročně odpovídajícím očekávanému výkonu v oblasti pedagogiky. (Platové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem ČVUT v Praze.)
 • 40 dnů dovolené při plném úvazku.
 • Práci i na částečný úvazek (alespoň 0,5 úvazku).
 • Nástup po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (zaměřené na počítačové vědy, informatiku, softwarové inženýrství, aplikovanou matematiku, apod.).
 • Způsobilost pro pedagogickou práci.
 • Znalost alespoň jednoho z programovacích jazyků Python, C/C++, Java, MATLAB apod.
 • Znalost základních algoritmů a datových struktur, základní znalost teorie výpočetní složitosti.
 • Znalost numerických metod či optimalizace výhodou.
 • Schopnost vyučovat v angličtině výhodou.
 • Titul Ph.D. výhodou.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, fotokopiemi dokladů o vzdělání, přehledem o dosavadní odborné praxi a publikační činnosti je nutno doručit do 15.6.2023 včetně na adresu: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, vedoucí zaměstnaneckého oddělení, Technická 2, 16627 Praha 6 s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu drimakat@fel.cvut.cz s označením „Výběrové řízení“

Za stránku zodpovídá: Ing. Kateřina Dřímalová