Lidé

Ing. Miroslav Balík, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Centrum znalostního managementu

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk