Lidé

Mgr. Petr Velecký, Ph.D., MBA

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk