Lidé

Ing. Zdeněk Brabec, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Holeček, Ph.D.

Katedra telekomunikační techniky

Technická podpora a kvalita služeb v plošně rozprostřených síťových odvětvích

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk