Lidé

Ing. Vojtěch Franc, Ph.D.

Aktuální PhD studenti

Ing. Jakub Paplhám

Katedra kybernetiky

Weakly supervised deep learning

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk