Lidé

prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., dr. h. c.

Pracoviště

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk