Lidé

Ing. Albert Möhwald

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk