Lidé

Ing. Petr Ezr

Pracoviště

  • Vedoucí Temešvár
  • Vedoucí Dejvice
  • Vedoucí Technickoprovozní oddělení
  • Vedoucí Karlovo náměstí
  • Zaměstnanec Technickoprovozní oddělení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk