Lidé

Tomáš Heinl

EK PR, studentský zástupce

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk