Lidé

Ing. Eduard Bakštein, Ph.D.

Školitel - Specialista

Ihor Varha, MSc.

Katedra kybernetiky

Fusion of imaging and electrophysiology measuremens for deep brain surgery

Ing. Carmen-Anna Konicarová

Katedra kybernetiky

Agregace mnohorozměrných dat v neurovědách

Archiv PhD studentů

Ing. Jakub Schneider, Ph.D.

Dlouhodobý aktigrafický záznam u bipolární afektivní poruchy: Zpracování, analýza a využití v diagnostice

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk