Lidé

doc. Boris Flach, Dr. rer. nat. habil.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Strojové učení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk