Lidé

prof. Ing. František Vejražka, CSc.

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Svatoň, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Optimalizace příjmu multi-konstelačních signálů družicové navigace

Ing. Václav Navrátil, Ph.D.

Katedra radioelektroniky

Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk