Lidé

RNDr. Ladislav Serédi

Pracoviště

  • Zaměstnanec Kabinet výuky informatiky

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk