Lidé

Ing. Radek Sedláček, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Ján Tomlain, Ph.D.

Katedra měření

Využití metod kmitočtové odezvy k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů

Ing. Ondrej Tereň, Ph.D.

Katedra měření

Využití metod dielektrické spektroskopie k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk