Lidé

doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Jiří Šmejcký, Ph.D.

Katedra mikroelektroniky

Optický aktivní planární vlnovod s rozšířenou spektrální charakteristikou

Disertační témata

Nové polymerní aktivní a pasivní fotonické struktury

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Disertační práce se zabývá návrhem a realizací fotonických pasivních a aktivních struktur z nových polymerních materiálů. Budou navrženy a realizovány pasivní flexibilní polymerní struktury jako jsou optické rozbočnice apod. Dále budou realizovány polymerní vrstvy s dotací aktivních iontů, u kterých bude studována možnost využití těchto vrstev pro realizaci optického zesilovače nebo konvertoru optického záření. http://www.micro.feld.cvut.cz/

Pasivní polymerní fotonické struktury

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Příprava optických polymerních struktur pomocí nových technologií jako je 3D tisk, laserová litografie a podobně. Jejich charakterizace se zaměřením především na studium vlnovodných vlastností.

Příprava a charakterizace optických vrstev s obsahem aktivních iontů

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Příprava optických materiálů s dotací aktivních iontů a jejich charakterizace. Práce řeší volbu optických materiálů vhodných pro dotaci aktivními ionty a studium optických vlastností.

Studium optických vlastností nových optických materiálů a struktur

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Práce se zabývá studiem optických struktur připravených, pomocí nových technologií jako je např. technologie 3D tisku, nebo laserová litografie. Součástí práce je charakterizaci připravených struktur pomocí technologie m-line spektroskopie a popřípadě měření povrchové plasmonové rezonance.

Studium vlastností optických vlnovodů v extrémním prostředí

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra mikroelektroniky
  • Popis:
   Studium vlastností optických vláknových vlnovodů, optických kabelů a planárních optických vlnovodů vystavovaným extrémním podmínkám s možností aplikací v jaderné části atomových elektráren.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk