Lidé

Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Školitel - Specialista

Ing. David Novotný

Katedra měření

Magnetometr pro kosmické aplikace

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk