Lidé

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Archiv PhD studentů

Ing. Jan Sobotka, Ph.D.

Katedra měření

Metody formální verifikace distribuovaných systémů

Ing. Petr Ježdík, Ph.D.

Katedra teorie obvodů

Možnosti diagnostiky elektrického vybavení automobilu pomocí analýzy dějů v napájecí síti vozu

Disertační témata

Metody pro testování distribuovaných systémů ve vozidlech

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra měření
  • Popis:
   Distribuované aplikace ve vozidlech využívají komunikační infrastrukturu, realizovanou různými technologiemi. Funkčnost této infrastruktury v širokém rozsahu pracovních podmínek přímo ovlivňuje spolehlivost a funkční bezpečnost vozidel. Téma je zaměřeno na výzkum metod nezávislého ověření vnitřní parametrizace uzlů vozidlových sítí, na metody monitoringu stavu a predikce poruch komunikační infrastruktury a na metody funkčního integračního testování distribuovaných vozidlových aplikací. http://measure.feld.cvut.cz/jnovak

Metody pro testování distribuovaných systémů ve vozidlech

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra měření
  • Popis:
   Dnešní automobily využívají komunikační infrastrukturu, realizovanou různými technologiemi. Funkčnost této infrastruktury v širokém rozsahu pracovních podmínek přímo ovlivňuje spolehlivost a funkční bezpečnost vozidel. Téma je zaměřeno na výzkum metod nezávislého ověření vnitřní parametrizace uzlů vozidlových sítí a na metody monitoringu stavu a predikce poruch komunikační infrastruktury.

Model-based testování elektronických systémů vozidel

 • Program: Elektrotechnika a komunikace
 • Katedra: Katedra měření
  • Popis:
   Jednotlivé funkce současných automobilů jsou obvykle implementovány formou distribuovaných aplikací, prováděných paralelně několika různými řídicími jednotkami, které jsou propojeny komunikační infrastrukturou. Téma je zaměřeno na metody funkčního a integračního testování distribuovaných vozidlových aplikací založené na automatickém generování testovacích sekvencí z modelů jednotlivých funkcí a na využití metod strojového učení pro optimalizaci procesu testování.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk