Lidé

Ing. Tomáš Dlask, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Strojové učení

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk