Lidé

Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.

Všechny publikace

Data Structure Estimation for RDF Oriented Repositury Building (Extended Abstract)

 • Autoři: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.,
 • Publikace: Frontiers in Mobile and Web Computing: Proceedings of MoMM2006&iiWAS2006 Workshops. Vienna: OCG - Austrian Computer Society, 2006. p. 681-686. ISBN 3-85403-216-1.
 • Rok: 2006
 • Pracoviště: Katedra kybernetiky
 • Anotace:
  Mechanisms for accessing and training the data repositury using a binary matrix formalism are presented. The repository is designed for a data storage trought corresponding instance of single attribute functional dependencies, which can be seen as similar to the binary predicate formalism being used by RDF semantic web format.Two mechanisms for quering a repository, generalization and specialization, are given. Futhermore, the incremental repository training mechanism with no extra requirements on the input data form is described: The extensional functional dependency system is used s a generalized view on the storage data; the algorithm is inspired by the functional dependency discovery approach.

Odhadování struktury a asociativní úložiště dat

 • Pracoviště: Katedra kybernetiky
 • Anotace:
  Odhad struktury dat získaných například z webových zdrojů lze využít jednak pro uložení dat, tak pro netriviální dotazování nad těmito daty. Článek rozšiřuje metodu odhadu struktury dat získávající odpovídající schéma relačního modelu ze vstupních dat a popisuje metodu uložení dat pomocí jednoduchého asociativního úložiště právě na základě odhadnutého modelu. Článek diskutuje dvě možné implementace úložiště: První uchovávající data jako instance funkčních závislostí, druhou uchovávající pouze instance funkčních závislostí mezi jednoduchými atributy rozšířenou o podporu komplexních atributů pomocí metainformace.

Odhad struktury dat a induktivní logické programování

 • Autoři: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.,
 • Publikace: Information Technologies - Applications and Theory ITAT 2005. Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2005, pp. 263-272. ISBN 80-7097-609-8.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra kybernetiky
 • Anotace:
  Odhadování struktury dat je jednou z možností, jak automatizovaným způsobem interpretovat data. Ta mohou být popsána pomocí modelu funkčních závislostí, vytváření takového modelu lze srovnat s některými technikami strojového učení. Tento příspěvek shrnuje vybrané základní techniky induktivního logického programování a analyzuje je z pohledu metody odhadování struktury dat. Ukazuje se, e techniky induktivního logického programování lze v některých případech převést právě odhadování struktury dat.

Odhadování struktury dat pomocí pravidlových systémů

 • Autoři: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.,
 • Publikace: Doktorandský den 2005. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2005, pp. 124-133. ISBN 80-86732-56-8.
 • Rok: 2005
 • Pracoviště: Katedra kybernetiky
 • Anotace:
  Metoda odhadování struktury dat spojuje vizi sémantického webu a dnešní webové datové zdroje, které převážně neobsahují žádnou doprovodnou sémantiku prezentovaných informací. Aby bylo možné tyto zdroje použít pokročilými nástroji sémantického webu, je potřeba sémantiku prezentovaných dat alespoň odhadnout. Příspěvek popisuje takovou metodu, ukazuje její použití pro úlohy induktivního logického programování a jmenuje výhody použití pravidlových systémů pro její implementaci.

Automatické prohledávání webových stránek I

 • Pracoviště: Katedra kybernetiky, Katedra řídicí techniky
 • Anotace:
  Článek uvádí do automatického prohledávání webových stránek, rozebírá problémy, které nastávají při prohledávání webových stránek, a objasňuje postup výpočtu ohodnocení stránek známé jako page rank.

Automatické prohledávání webových stránek II

Intelligent Automatic Mapping of WEB Pages

 • Autoři: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D., Ing. Richard Šusta, Ph.D., Živnůstka, J.
 • Publikace: Proceedings of the 6th International Scientific-Technical Conference on Process COntrol (Říp 2004). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004, pp. 186. ISBN 80-7194-662-1.
 • Rok: 2004

Rekonstrukce databázového modelu na základě dat - studie proveditelnosti

 • Autoři: Ing. Martin Řimnáč, Ph.D.,
 • Publikace: Doktorandský den ´04 UI AV ČR. Praha: MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty UK, 2004, pp. 113-120. ISBN 80-86732-30-4.
 • Rok: 2004
 • Pracoviště: Katedra kybernetiky
 • Anotace:
  Článek popisuje metodu rekonstrukce databázového modelu na základě vstupních dat. Dále obsahuje i popis základní vlastností modelů a z nich odvozuje postup řešení problematiky.

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk