Lidé

prof. Mgr. Ondřej Chum, Ph.D.

Pracoviště

  • Zaměstnanec Skupina vizuálního rozpoznávání
  • Zástupce vedoucího Skupina vizuálního rozpoznávání

Za stránku zodpovídá: Ing. Mgr. Radovan Suk