Oddělení internacionalizace

prof. Ing. Jiří Jakovenko, Ph.D.

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová