Oddělení nákupů a veřejných zakázek

Vedoucí: Ing. Petr Haba

Jméno a kontakty Činnost
Ing. Petr Haba
E-mail: xhaba@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-7345
Mobil: 777 181 825
rozhodnutí o způsobu nákupu
technická specifikace zakázek
Mgr. Lucie Caltová
E-mail: caltoluc@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2844
Mobil: 608 904 029
právník oddělení
podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
stavební zakázky malého rozsahu
rozhodnutí o způsobu nákupu
Ing. Miroslava Lebedová
E-mail: lebedmi4@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-2845
Mobil: 608 916 745
podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
Marcela Charvátová
E-mail: charvma8@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-7594
Mobil: 605 246 314
veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR)
Ing. Viktor Veselý
E-mail: viki@fel.cvut.cz
Tel.: 22435-3929
IPOS

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová