Oddělení pro vědu a výzkum

Vedoucí: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Jméno a kontakty

Činnost

doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.
e-mail: science@fel.cvut.cz
tel. 22435 5801, 2270


proděkan pro doktorské studium a výzkum
RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
e-mail: mottlpat@fel.cvut.cz
tel. 22435 3933
vedoucí oddělení
stipendia doktorandů
Jitka Anderssonová, MSc. 
e-mail: anderjit@fel.cvut.cz
tel. 22435 2826

projekty OP PPR, patenty

Mgr. Karolína Bambousová
e-mail: bambokar@fel.cvut.cz
tel. 22435 2840
stážisté, mobility OP VVV, Fulbrightova stipendia, vědecká ocenění
Lucie Bejčková Kafková
e-mail: bejckluc@fel.cvut.cz
tel. 22435 2839
projekty OP VVV: NANO, CAAS
Věra Červenková
e-mail: cervever@fel.cvut.cz
tel. 22435 5802
zahraniční cesty
Ing. Ludmila Dohnalová
e-mail: dohnalova.ludmila@fel.cvut.cz
tel. 22435 2826
zahraniční granty, mobility MSCA
Mgr. Sylvie Fotevová
e-mail: sylvie.fotevova@fel.cvut.cz
tel. 22435 2827, 776 565 522
projekty OP VVV
Ing. Kamila Gregorová
e-mail: gregokam@fel.cvut.cz
tel. 22435 2230

doktorské studium - katedry: 13133, 13135, 13136 a 13139

HR Award, projekty OP VVV pro doktorské studium

Bc. Petr Hájek
e-mail: hajekp20@fel.cvut.cz
tel. 22435 2853
strukturální fondy
Mgr. Helena Hakenová
e-mail: hakenhel@fel.cvut.cz
tel. 22435 2791
projekty OP VVV, habilitační a jmenovací řízení
Šárka Kolouchová, DiS.
e-mail: kolousar@fel.cvut.cz
tel. 777 464 851
projekty OP VVV, V3S
Renata Kroutilíková
e-mail: kroutili@fel.cvut.cz
tel. 22435 2030
doktorské studium - katedry:
13101, 13102, 13113, 13114, 13115, 13116, 13117, 13131, 13132, 13134, 13137 a 13138
Ludmila Mikšovská
e-mail: miksovsk@fel.cvut.cz
tel. 22435 2377
smluvní výzkum
Ing. Milena Mlíkovská
e-mail: mlikomil@fel.cvut.cz
tel. 22435 2829
projekty OP PPR
Ing. Pavel Náplava, Ph.D.
e-mail: naplava@fel.cvut.cz
tel. 22435 3708
mezisektorová spolupráce
Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
e-mail: pikulrom@fel.cvut.cz
tel. 22435 2828
projekty OP VVV: RCI
Helena Weigelová
e-mail: weigelo@fel.cvut.cz
tel. 22435 3934
habilitační a jmenovací řízení
tuzemské granty
patenty
Ing. Eva Zbožínková
e-mail: zbozieva@fel.cvut.cz
tel. 22435 2376, 773 183 087
projekty OP VVV: CAP, CRREAT

Prosíme o využívání komunikace e-mailem nebo přes MS Teams.

Poštu předávejte prostřednictvím podatelny, nevyžaduje-li konzultaci. Doporučujeme osobní návštěvu dojednat předem telefonicky nebo mailem. Vzhledem k charakteru práce nemusí být pracovnici vždy přítomni ve své kanceláři.

Za stránku zodpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.