Zaměstnanecké oddělení

Vedoucí: Ing. Kateřina Dřímalová

  • Správce položek rozpočtu fakulty pro mzdovou oblast, pracovní smlouvy a jejich změny, REDOP, ÚP, zadávání změn v CRI, přeúčtovávání mzdových nákladů, personální a mzdové výkaznictví.

Marta Bělecká

Pracovní smlouvy a jejich změny, REDOP, zdravotní prohlídky, ÚP, zadávání změn v CRI

Ivona Jelínková

Mzdová agenda

Věra Kabourková

Mzdová agenda pro pracoviště 13101, 13102, 13104, 13113, 13114, 13115, 13116, 13132 + 13394, 13138, odměny z DPP a DPČ, týkající se těchto pracovišť

Ivana Rybová

Dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, životní a pracovní výročí, ÚP, zadávání změn v CRI

Ing. Veronika Dřímalová

Mzdová agenda pro pracoviště 13117, 13131, 13133, 13134, 13135, 13137, 13139, odměny z DPP a DPČ, týkající se těchto pracovišť

Sofie Vrbová

Vystavování mzdových výměrů, sledování mzdových postupů, nastavování zdrojů financování, Výkaz škol, Trexima

Za stránku zodpovídá: Ing. Radka Šmajsová